logo
Tư vấn thương hiệu
Mỗi doanh nghiệp, dựa trên tầm nhìn, sứ mệnh và tuyên ngôn định vị, sẽ có những chiến lược phát triển hoàn toàn khác nhau. Cũng giống như một con người, sau khi được khai sinh, được đặt tên thương hiệu đẹp ...
Thiết kế thương hiệu
Là toàn bộ hoạt động sáng tạo hình ảnh thương hiệu bao gồm: thiết kế logo, đặt tên thương hiệu, thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu ...


    Liên hệ

    Chúng tôi là NEWSKY®

    Đơn vị tư vấn & thiết kế thương hiệu hàng đầu TP.Hồ Chí Minh